Безумовні інстинкти і рефлекси

Як саме матеріальне перетворюється в людській голові в ідеальне, остеопатична наука ще точно сказати не може. Але до вирішення цього питання можна підійти ближче, якщо розглянути на різних рівнях становлення (еволюцію) процесів життєдіяльності в природі.

Для такої проекції характерно, що функція будь-яких предметів запам'ятовує дію на них інших предметів, відповідно до їхньої власної природи. Але в неживій природі відображення пасивно.

Властивість відображення, наприклад, які властиві глині, не сприяє збереженню її цілісності. Принципово інший характер має відображення у живих організмів.

Вище йшлося про так звані безумовні і вроджені рефлекси, які часто в своїй практиці використовують остеопат Одеса. Їм властиві особливі рефлекторні дуги, тобто нервові зв'язки між певними рецепторами і певними виконавчими органами. Безумовно, рефлекси в процесі еволюції розвивалися і удосконалювалися.

У домашніх тварин, крім рефлексів, які надходять в центральну і соматичну систему, існує і вісцеро-сенсорний апарат, який впливає на провідність волокон і неронів. Рефлекторні дуги завдяки вставним нейронам взаємодіють один з одним.

Складними ланцюгами безумовних рефлексів являются інстінкти. Інстинкти домінують у своїй популяції і визначають більшість звичайних вчинків і поводжень: як добування їжі, пошук самки, обумовлення житла, охорона потомства, спадкові аспекти, поетапність розвитку, виборчий механізм і т.п.

На безумовні рефлекси, в тому числі і на інстинкти, значно впливають гуморальні аспекти властивостей певних матеріалів, які містяться в живих істотах. При лікуванні пацієнтів біоенерготерапія Київ, простежуються позитивні зміни в патологічних процесах рефлексів і інстинктивних поводжень.

У комах, наприклад, деякі рефлекси, також аналогічно діють з рефлексами деяких тварин.